Bắn Trứng Khủng Long APK

Bắn Trứng Khủng Long app download for Android

Bắn Trứng Khủng Long App Description

Bạn chỉ cần bắn bóng lên để tạo thành nhóm từ ba trên lên quả bóng cùng màu để phá được nhóm bóng cùng màu đó. Chơi cho đến khi trên màn hình không còn quả bóng nào là bạn thắng cuộc và sang màn mới!

Bạn quen thuộc với thể loại game bắn bóng(ban bong), các game bắn trái cây, hay bắn trứng khủng long(ban Trung Khung Long) thì bạn hãy thử game này.

Chúc bạn chơi game vui vẻ.

Developer
Game Thuan Viet
Version
5.9
Platforms
Android 4.4+

Download Bắn Trứng Khủng Long now

Download Bắn Trứng Khủng Long APK